mr. Bas (S.M.C.) Verheyden


B

Bas is sinds 1992 advocaat. Zijn praktijk richt zich hoofdzakelijk op het arbeidsrecht, het ambtenarenrecht en het onderwijsrecht. Hij is lid van de landelijke en regionale specialistenvereniging van arbeidsrechtadvocaten (VAAN en VAARA) en lid van de Nederlandse Vereniging van onderwijsrecht. 

 

Verheyden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- arbeidsrecht
- ambtenarenrecht

 Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Bas werkt voor het MKB, productiebedrijven, payroll- en uitzendorganisaties, overheden en grote en kleine onderwijsinstellingen. Met net zoveel plezier staat hij echter ook particulieren bij. Naast zijn werk als advocaat geeft hij veel (in house) trainingen op het gebied van het arbeidsrecht en treedt hij op als docent bij Hogescholen.

 

E-mail: bas@surquin-verheyden.nl
Telefoon mobiel:  06 519 80 336