mr. Onno Surquin                                                                                       mr. Bas Verheyden

Surquin & Verheyden Advocaten! 

Een kantoor voor algemeen civiel recht, arbeids- recht, huurrecht, onderwijsrecht en personen- en familierecht. 

Algemeen civiel recht
Arbeidsrecht en ambtenarenrecht
Huurrecht
Onderwijsrecht
Personen- en familierecht  
Payroll- en uitzendrecht