Expertise Surquin & Verheyden Advocaten

Arbeidsrecht en ambtenarenrecht

Wij adviseren en procederen over civiele en ambtelijke arbeidsverhoudingen. Wij ondersteunen u in vraagstukken over bijvoorbeeld ontslag, reorganisaties, overgang van onderneming, concurrentiebedingen en de toepasselijkheid van cao’s en bedrijfstakpensioenregelingen.
Wij hebben veel ervaring in branches die bijzondere, afwijkende regelingen kennen, zoals de uitzendbranche en het onderwijs.