Expertise Surquin & Verheyden Advocaten

Onderwijsrecht

Wij ondersteunen onderwijsinstellingen en particulieren bij kwesties betreffende het onderwijs in alle onderwijsniveaus, toelating en verwijdering van leerlingen, onder meer in het kader van het passend onderwijs. Daarnaast houden wij ons bezig met geschillen omtrent examenuitslagen.