Expertise Surquin & Verheyden Advocaten

Huurrecht

Wij ondersteunen u bij geschillen over huur en verhuur van roerende en onroerende zaken, zoals ontbinding van huurovereenkomsten, huurprijsvaststelling, afrekening service kosten en geschillen over achterstallig onderhoud.